Doprava zdarma od 1 240,00 Kč bez daně. Nakupte ještě za 1 240,00 Kč bez daně a získejte dopravu zdarma!

Vánoční AKCE - Doprava INFO

Vánoční akce – informace ke kampani

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Společnost M-Style distributor s.r.o., IČ 29276713, DIČ CZ29276713, sídlem Brno, Křižkovského 416/22, PSČ 603 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, v Brně
sp. zn.  Oddíl C a  vložka 70257, (dále jen „M-Style“) organizuje v termínu od 16:00 hodin dne 30. 11. 2018  do 23:59 hodin dne 31.12.2018 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „Black Friday“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce www.m-style.cz.
V rámci Kampaně M-Style nabízí vybrané zboží za nejlepší ceny na trhu, které si může zákazník pořídit, ale na něž nemá právní nárok a tyto podmínky nejsou závaznou nabídkou ani veřejnou nabídkou k uzavření smlouvy.
Aktuální sortiment zboží nabízeného v rámci Kampaně je k dispozici na internetové stránce www.m-style.cz.

DEFINICE

M-Style v Kampani používá termín „dostupnost“, který stanoví, které zboží je v Kampani a kdy stane dostupným, tj. kdy si jej zákazník bude moci objednat za cenu stanovenou v Kampani, přičemž zákazník bere na vědomí, že M-Style má na skladu pouze určený počet předmětného zboží a že zákazník může v Kampani získat pouze jeden (1) kus konkrétního zvýhodněného zboží, přičemž rozhodujícím je, aby potvrdil objednávku daného zboží, dokud má M-Style zboží na skladu.
M-Style podotýká, že slevy v Kampani kalkuluje z cen zboží, které jsou nezávazně doporučeny distributorem či výrobcem, které považuje za běžné.
   
OBJEDNÁVKA
Při objednávání zboží nabízeném v Kampani je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami M-Style a těmito podmínkami Kampaně.
Zboží v Kampani lze zakoupit nejdříve při ukončení odpočtu času před začátkem prodeje daného artiklu.
Poskytnutí slevy, resp. zboží v Kampani za zvýhodněnou cenu, je podmíněno řádným dokončením objednávky, nikoliv pouhým vložením do košíku, a řádným uhrazením provedené objednávky, přičemž v rámci Kampaně nelze využít žádných jiných cenových zvýhodnění ani slev, které může M-Style poskytovat.
Zákazník bere na vědomí, že pokud objednávku zboží nabízeného v Kampani nedokončí do deseti (10) minut od vložení zboží do košíku, pak je objednávka automaticky stornována.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
M-Style nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet.
M-Style prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
M-Style si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit.
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.
Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Praze, dne 30. 11. 2018